VirusTotal sjekker for virus online

8. juni 2014

Google-eide VirusTotal leverer tradisjonell antivirusprogramvare som mange andre programvarehus, men tilbyr også en veldig kjekk nettjeneste.

Ikke bare kan den analysere filer du mistenker å inneholde farlig kode, men den kan også undersøke nettsider du gjerne vil forsikre deg om at er sikre før de besøkes.

Alt du trenger å gjøre, er å laste opp den tvilsomme fila, for deretter å få tilbakemelding om den inneholder noen uhumskheter.

Det gjør tjenesten ved å analysere fila med hjelp fra et titalls sikkerhetsprogrammer, som alle oppdateres hvert 15. minutt.

Kilde: db.no

God informasjonsflyt er godt

16. desember 2013

Journalister skriver ofte om de store, skumle linjene, om overvåking, personvern og datalagringsdirektiv. Elskere kan vende seg mot oss, det er åpenbart. Men hvorfor glemmer mediene nesten bort å fortelle at god informasjonsflyt er godt?

Hva skjer med reisekulturen når jeg bruker byen på nye måter gjennom den informasjonen jeg får av de som bor her. Jeg har med meg New York-ere i lomma, ikke eksperter. Jeg leser nesten ikke proffe restaurantanmeldelser lenger, jeg leser hva mange andre folk mener om det spisestedet jeg vurderer å gå på. Jeg vil lese mer om hvordan kulturen vår forandrer seg gjennom nye nettilbud. Feriereiser er bare ett område der samfunnet er i endring. Private firmaer tar i bruk den informasjonen vi gir fra oss. Det gjør det offentlige også, og burde gjøre mer.

Jeg var godt plassert i arbeidslivet da mobiltelefon, e-post og internettsøk kom. Selv om det fortsatt fins sjefer yngre enn meg som ikke har lært seg å slette irrelevant e-post og som klager på hvor mange de får, så rekker vi å ha kontakt med langt flere mennesker i løpet av en dag, og vi bruker mer av tiden på å kommunisere med dem om det som er poenget. Internett er ingen tidstyv, det er en stor tidsbesparende hjelper. Blir vi smartere av dette? Hvordan er vi blitt anderledes? La kulturkommentatorene snakke mer om det, ikke bare om nye romaner og ny arkitektur.

Kilde: Journalisten.no

- Nesten ingen har digital kompetanse

20. november 2013

Professor Kai Olsen ved Høgskolen i Molde mener at selv om de aller fleste vet hvordan de kan bruke informasjonsteknologi (IT), forstår de ikke hvordan de kan utnytte den. Han er uenig i hvordan samfunnet definerer «digital kompetanse».

– Digital kompetanse blir definert som kunnskap til å bruke datamaskin, men det veldig mange gjør er å bruke utsyr og programmer som er laget for dummies. Når du får til å bruke Word, Excel eller Facebook så gjør du akkurat som resten av verden.

Han mener digital kompetanse er å forstå hvordan du kan utnytte IT, at du blir en aktiv partner i stedet for bare å være en passiv medvirkende. Du har ikke kompetanse om du har en kunnskap alle har.

Web Literacy Standard

7. november 2013

The Web Literacy Standard is a map of competencies and skills that Mozilla and our community of stakeholders believe are important to pay attention to when getting better at reading, writing and participating on the web.

Exploring
Building
Connecting
Mozilla Webmaker

10 Google Drive apps for teachers

9. juli 2013

In a previous post, I wrote about five newer features of Google Drive (formerly Google Docs) which many educators may not be aware of. One of those points was that third-party applications and services can be added to your Google Drive account so that in addition to applications like Docs, Slides, and Sheets, you can access a large variety of other online services which can all save their files directly to your Google Drive account for safekeeping.

Here are ten Google Drive apps which teachers in particular will find useful.

Utvalg om høyere utdanningstilbud på nett

27. juni 2013

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan norske utdanningsmyndigheter og institusjoner skal forholde seg til den raske framveksten av høyere utdanningstilbud levert over internett.

Den siste tiden har det vært en sterk framvekst av Massive Open Online Courses (MOOCs) og lignende tilbud. Hvem som helst kan nå ta kurs og følge forelesninger med verdensledende akademikere, det eneste kravet er internett-tilgang. Millioner av mennesker verden over benytter seg av denne muligheten. Antallet nye kurs og deltakere vokser daglig.

Bedre læring med digitale læremidler

11. juni 2013

Lærere som er flinke til å bruke digitale læremidler får både mer motiverte elever, og bedre resultater. Det viser den største undersøkelsen som er gjort i Norge. Men mange lærere ikke vet hvordan de skal bruke det i undervisningen, og dermed er det tilfeldighetene som avgjør.

Anne Cathrine Gotaas, er en av lærerne som virkelig omfavner mulighetene i digitale verktøy. Hun lærer bort matte på videosnutter som hun legger ut på videoer på YouTube. Målet er at hun skal få mer tid til oppgaveløsning i timen, heller enn å stå ved tavla.

En forskningsrapport fra Universitetet i Bergen viser at lærere som bruker digitale løsninger i undervisningen får mer motiverte elever, og bedre resultater:

– Det er en del lærere som virkelig er flinke, bare så det er sagt, men det er mange som mangler kompetanse. Og de er det veldig viktig å hjelpe, sier forsker Rune Krumsvik ved Universitetet i Bergen.

Men undersøkelsen, kalt SMIL, viser også at 75 prosent av lærerne i videregående skole sier de ikke har etterutdanning i digital læring, og dermed er forskjellene enorme. Krumsvik mener derfor at skoleledere, lokale politikere og myndighetene må ta et felles ansvar for at kompetansen heves. 

– Digital kompetanse er et av de grunnleggende ferdighetene elevene skal lære i skolen. Da er det vesentlig at vi får et felles løft, mener han.

Kilde: TV 2 Nyhetene

Hovedfunn fra SMIL-studien
  • God klasseledelse er avgjørende for godt læringsutbytte i den digitale skolen.
  • Lærerens digitale kompetanse løfter elevenes læringsutbytte.
  • Teknologi og bruk av digitale verktøy er forankret både i læreplan og hos skoleeiers strategiplaner.
  • Det er et tydelig behov for at alle utdanningsprogram og fag blir dekket av det digitale læremiddelet NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena).
  • Elevenes sosiale bakgrunn spiller en viktig rolle i bruksmønster og når det gjelder læringsutbytte av digitale læringsstrategier.

Slik blir du helt anonym på nettet

10. juni 2013

Det er mange situasjoner hvor du har gode, legitime grunner til å ønske deg anonymitet på Internett, og da holder det ikke å slå på «privatsurfing» i nettleseren. Hver gang du besøker en nettside eller bruker en tjeneste på nettet, sendes det nemlig ut et vell av informasjon om deg til eieren. Vi kan for eksempel akkurat nå se i hvilken by du sitter, hvilke bokstavtyper du har installert, er og hvilken IP-adresse du har.

Skulle en nettside samlet alle de hundrevis av opplysningene brukerne sender bare ved å besøke nettsiden, ville man sitte igjen med et helt unikt fingeravtrykk av leserne. Dette ville gjort det enkelt for nettsiden å gjenkjenne brukerne i fremtiden.

Når det omstridte Datalagringsdirektivet (DLD) innføres blir nettleverandørene pålagt å lagre både disse opplysningene og flere andre i, i hele seks måneder. Du blir overvåket på Internett, i mye større grad enn du kanskje liker å tro. Heldigvis finnes det flere typer teknologi som kan hjelpe deg med dette.

Kilde: Aftenposten

Digitale skilje i skulekvardagen

25. mai 2013

Ein ny stor studie av databruk i skulen, SMIL-studien: «Samanhengen mellom IKT og læringsutbytte», syner klåre teikn på at skoen ikkje lenger trykkjer når det gjeld teknologitilgang, men heller når det gjeld elevars digitale kompetanse og lærarars digitale klasseleiing.

I praksis vil dette seie at digitale skilje oppstår mellom elevgrupper alt etter kva som er deira evne til å bruke teknologien på ein fagleg stødig måte i skulesamanheng og digitalt kompetente lærarar er avgjerande for dette.

Studien avdekkjer at dette òg er knytt til elevanes sosiale bakgrunn og at ein dermed ser konturane av ein digital Matteus-effekt.

Kilde: Bergens Tidende

Lærerstudenter får for dårlig dataopplæring

23. mai 2013

Aftenposten skrev forrige uke om Kastellet skole i Oslo. Der blir alle nyansatte lærere ta en datatest for å få kartlagt sine opplæringsbehov. Rektor Torill Røeggen mener nyutdannede lærere ikke er gode nok til å bruke digitale verktøy pedagogisk.

Nå får de støtte av en fersk rapport fra forskningsstiftelsen NIFU. Forskerne har undersøkt hvordan lærestedene i Norge forbereder fremtidige lærere til å bruke IKT i undervisningen.

- Rapporten vår har vist at den er for dårlig i den forstand at det kan bli for tilfeldig hva de får av opplæring. De unge lærerstudentene kan for lite. Det burde vært de som kan mest, sier Camilla Tømte, en av forskerne bak rapporten.

Kilde: Aftenposten
 
Design by Pocket Blogger Templates - Banner image: Photo: Jon Hoem.